Tarieven

De advocaten van De Haan Bommer Advocaten werken op basis van een concurrerend uurtarief. Wanneer de zaak zich hiervoor leent is het ook mogelijk om een fixed price af te spreken, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over wat de advocaat zal doen voor welke prijs. Voor slachtoffers in een letselschadezaak is het eveneens mogelijk om een zogenaamde ‘no cure no pay’-regeling te treffen.

Wanneer u beneden een bepaalde inkomens- en vermogensgrens valt kunt u recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij een toewijzing van de aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt de Staat het grootste gedeelte van uw advocaatkosten. U betaalt slechts een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

U kunt middels een verwijzing via het Juridisch Loket € 53,- korting krijgen op de op te leggen eigen bijdrage. Voor deze door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen.

Vi20070725_JDVF_110a onderstaande link komt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, waar u meer informatie vindt over de vraag of u voor een toevoeging in aanmerking komt, wat uw eventuele eigen bijdrage zou zijn en onder welke voorwaarden een eenmaal verleende toevoeging eventueel kan worden ingetrokken.