Aansprakelijkheidsrecht

Voor advisering en verdere (proces)bijstand op het gebied van het Aansprakelijkheidsrecht en, in het verlengde daarvan, het Verzekeringsrecht en het Schadevergoedingsrecht kunt u een beroep doen op onze uitgebreide expertise.

Deze expertise ziet op zowel de aansprakelijkheid in het kader van de nakoming van contractuele verplichtingen alsook op de aansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen. U kunt bij dit laatste onder andere denken aan schade ten gevolge van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten waarbij u of als slachtoffer of als aansprakelijkgestelde partij betrokken bent.

In samenwerking met de aan ons kantoor verbonden (medisch) adviseurs bieden wij u deskundige rechtshulp bij het vaststellen van de schade. Als slachtoffer is het mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde ‘no cure no pay’-regeling. Hierbij loopt u geen financieel risico, nu u alleen de kosten van de juridische bijstand hoeft te betalen wanneer er in uw zaak een positief resultaat is bereikt en u een vergoeding voor uw schade ontvangt.

Voor dit rechtsgebied kunt u bij ons terecht bij:
Mr P.T.M. de Haan