Onderwijsrecht

Het kantoor beschikt over een ruime ervaring zowel waar het betreft het primair en voortgezet onderwijs alsook het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Geschillen kunnen zien op de rechtspositie van het onderwijsgevend personeel, schorsing en verwijdering van leerlingen, het passend onderwijs, de huisvesting en de financiering.

Vanuit de aanwezige expertise op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht kunt u bij ons terecht met vragen aangaande de zorgplicht van uw onderwijsinstelling en de aansprakelijkheid bij ongevallen.

Voor dit rechtsgebied kunt u bij ons terecht bij:
Mr P.T.M. de Haan