Bestuursrecht

Het Bestuursrecht omvat een breed scala aan onderwerpen. U kunt bij ons onder meer terecht voor advies en verdere bijstand bij kwesties op het gebied van het Sociaal Zekerheidsrecht (uitkeringen en sociale voorzieningen). De bijstand in dit verband wordt veelal in goed overleg met de arbeidsrechtspecialisten van het kantoor verleend, aangezien de arbeidsrechtelijke en de sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten nauw met elkaar verweven zijn.

Ook in geschillen met het UWV met betrekking tot de re-integratieverplichting van werkgever en werknemer en een door het UWV opgelegde loonsanctie kunnen wij u bijstaan.

Voor dit rechtsgebied kunt u bij ons terecht bij:
Mr A.J.M. Bommer