Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht vormt één van de belangrijke specialisaties van ons kantoor. Het betreft hier zowel het Civiele Arbeidsrecht, het Ambtenarenrecht en de bijzondere rechtspositie van het onderwijspersoneel. Wij staan zowel ondernemingen, lokale overheden, onderwijsinstellingen, uitzendorganisaties en particulieren bij in ontslagkwesties, waaronder mede begrepen de onderhandeling over ontslagvergoedingen.

Verder kunt u een beroep op ons doen voor onder meer:

  • Het opstellen en de handhaving van concurrentiebedingen;
  • Begeleiding bij reorganisaties;
  • Overgang van onderneming en collectieve ontslagen;
  • De schadeafwikkeling bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Wij toetsen voor u of sprake is van een goede dossieropbouw en de re-integratie-inspanning. Vanwege de vele dwarsverbanden tussen het Arbeidsrecht en het Sociaal Zekerheidsrecht biedt het kantoor ook expertise op dit rechtsgebied.

Voor dit rechtsgebied kunt u bij ons terecht bij:
Mr P.T.M. de Haan